Fanget av en god bok
24 x 30
Pastell
Kr-800 uten ramme